Ratislav Trnka #korupcia vuc@vucke.sk rastislav.trnka@vucke.sk +421904433965 100Kč


Popis inzerátu
#korupcia #rastislavtrnka #zlodej trnka.rastislav@gmail.com rastislav.trnka@vucke.sk +421904433965 #kradez #podvodnik #korupcnik #ksk #podvody #naka #uplatky #trnka @predsedaksk #zupanksk #klamar
Podobné inzeráty