Pravidla nzerce na portálu Inzerce.cz

Níže uvedené pravidla tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru Inzerce.cz. Přístupem na tento server a prohlížením stránek potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že s nimi souhlasíte a budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními včetně příslušných právních předpisů.

 

Dodržujte zákony ČR

Důležitým pravidlem je dodržování zákonů ČR, a proto se vyvarujte např. propagace různých ilegálních politických hnutí a dalších věcí, které jsou v rozporu se zákony České republiky

 

Zdržte se vulgárních a urážlivých výroků, dodržujte slušnost

Vyvarujte se prosím urážlivých nadávek, posměšků, vyřizování si účtů či dalších skutečností, které jsou v rozporu s obecnou slušností.

 

Každý inzerát vložte do jedné sekce pouze jednou

Za porušení pravidel na webovém portálu Inzerce.cz považujeme také několikanásobné vkládání stejného, nebo podobného inzerátu do stejné sekce. Uživatelé, kteří toto pravidlo nebudou dodržovat se vystavují riziku, že bude zablokován jejich účet, případně IP adresa.

 

Inzeráty vkládejte do příslušných kategorií a podkategorií

Každý inzerát se snažte zařadit do správné kategorie, či podkategorie. V případě, že pro inzerát, který chcete vložit nenajdete správnou kategorii, kontaktujte nás.

 

Dbejte pokynů správce webu

Správce Inzerce.cz má právo odstranit kterýkoliv obsah webu, jež je podle jeho názoru nevhodný, v rozporu se slušnými mravy nebo se zákony ČR. Zároveň si vyhrazuje právo smazat, nebo jinak znemožnit přístup uživatelům, kteří se neřídí pravidly a  provozními podmínkami.

 

Inzerát musí dávat smysl a obsahovat zásadní informace o nabízené či poptávané věci

Inzerát vložený na Inzerce.cz musí dávat smysl, nesmí obsahovat vulgarismy či stejná slova několikrát za sebou. Inzerát by měl obsahovat minimálně základní informace o tom, co nabízíte či poptáváte. Inzerát se slovy „více info emailem“ apod. je zakázáno vkládat.

 

Rozlišujte firemní, nebo soukromí inzerát

Firemní inzeráty musí být označeny, jako firemní, tzn., že v momentě kdy vkládáte inzerát a dostanete se ke kroku č.4. klikněte na firemní inzerát a vyplňte potřebné údaje.

Každá firma, která zde chce inzerovat, musí mít vytvořený svůj profil. Jde nám o přehlednost v inzerci a především se žádná seriózní firma nemusí skrývat za anonymní účet.  Dále je zde zakázáno dávat do nadpisu inzerátu název firmy, nebo odkaz na její web.

Každý uživatel portálu Inzerce.cz musí respektovat maximální počet vložených inzerátů, který určí správce. Nepřejeme si zbytečné zahlcování inzerce, vkládání několika po sobě jdoucích stejných inzerátů od jednoho inzerenta obecně. V jedné sekci by tak neměly být více než dva inzeráty od jednoho inzerenta za sebou. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje sankcím.

Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů.

 

Inzerujte pouze konkrétní zboží a služby

Je dovoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Bezplatná inzerce není určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji. Pokud prodáváte od jednoho typu zboží více druhů, dejte každý druh zvlášť do nabídky.

 

Použití konkrétních odkazů

Používejte v inzerátech odkazy vedoucí na detail produktu, případně odkaz na obrázek předmětu. Vyvarujte se odkazování na hlavní stranu jiného webu, kde bude muset kupující předmět dohledávat

Inzerát nesmí být zavádějící či matoucí. Nesmí se jednat o klamavou reklamu nebo o srovnávací reklamu mimo její zákonnou mez. Veškeré uvedené informace o cenách, slevách, akcích nebo půjčkách musí být zcela pravdivé a uživatelé serveru inzerce.cz je musí dodržovat.

 

Zákaz provizních systémů

Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, jejichž podstata spočívá v provizi pro inzerujícího uživatele za každého dalšího, kterého přivede. Na tom samo o sobě není nic špatného, následky tohoto jsou ale takové, že to ve finále vede k zahlcování inzerce odkazy na stejné weby, což způsobuje nepřehlednost inzerce a poškozuje to zákazníky.

 

Zákaz propagace konkurence

Je zakázáno vkládat odkazy, které souvisí s konkurencí nebo jinak dělat reklamu konkurenci – tj. s jiným inzertním portálem či portálem podobně zaměřeným, jako Inzerce.cz.

 

Zákaz animovaných obrázků

Je zakázáno vkládat animace. Ta je vyhrazena pouze pro reklamu.

 

Zákaz podezřelé inzerce a podvodná inzerce

Kromě inzerátů, které nesplňují výše uvedené pravidla, existují i jisté problematické typy inzerátů, o které většina uživatelů nemá vůbec zájem, jelikož je považuje za podvod. Jedná se např. příjem reklamních e-mailů, práce kosmetických poradců, vyplňování dotazníků, distribuci letáků atd. Tyto inzeráty často obsahují velké riziko podvodů a "letadel" a jejich inzerenti často porušují i další pravidla a mají tendenci spamovat. Z těchto důvodů tyto inzeráty spíše nepodporujeme.